PLAN ADORACJI NA WIELKĄ SOBOTĘ

godz. 7.00 - 8.00  Rozdrażew: Rynek,

    ul. Pleszewska, Przemysłowa, 25 Stycznia.

godz. 8.00 - 9.00  Rozdrażew: ul. Dworcowa,

     Kościuszki, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa.

   godz. 9.00 - 10.00 Maciejew i Trzemeszno.

   godz. 10.00 - 11.00  Grębów.

   godz. 11.00 - 12.00 Chwałki, Dębówiec,

Dzielice,Henryków,Wolenice.

   godz. 12.00 -13.00 Rozdrażewek.

   godz. 13.00 - 14.00 Rozdrażew:

ul . Krotoszyńska.

   godz. 14.00 - 15.00 Rozdrażew: ul. Czochralskiego, 3 Maja.

   godz. 15.00 -16.00 Rozdrażew: Powstańców Wlkp., Szkolna.

   godz. 16.00 -17.00 Rozdrażew: Osiedle i Blok.

   godz. 17.00 -18.30 Rozdrażew: ul. Koźmińska, ul. Sportowa.

   godz. 18.30 -19.30  dla ogółu Parafian.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

„Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”

 

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w siedemnastu zabytkowych kościołach Diecezji Kaliskiej, w tym prac konserwatorskich drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej Ziemi Kaliskiej. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 10 140 822,74 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 619 699,32 PLN