We wtorek 3 września 2019r, po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy spotkania modlitewne. Spotkania są otwarte, kazdy może uczestniczyć.

Natomiast diakonia modlitwy wstawienniczej posługuje w środy po wieczornej Mszy św. około 19,30

Organizujemy  wyjazd na Jasną Górę, w dniu 19 maja tj. sobota.

 Zapisy w zakrysti lub pod nr, tel 505 253 637 i 667 870 813

W dniach 26 -30 lipca 2019r. organizujemy rekolekcje w Kaliszu.

Temat  Uzdrowienie wewnętrzne.

Koszt 400 zł.

Zapisy do  01 05 2019.

Nr tel. 667870813

Zapisy zakończone.

  Wdniach od 8 -10 lutego 2019 organizujemy rekolekcje. Temat : Chrześcijanin na drodze do Boga.

Więcej informacji na stronie Odnowy Diecezji Kaliskiej.

      W dniu 20 pażdziernika 2018r. organizujemy Dzień Jednosci wspólnot Odnowy

 Więcej informacji na stronie diecezjalnej odnowy.

    Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, byśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, ze kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

    Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłacznie w rzeczach stworzonych.Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

      Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiadałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiadał do każdego z nas: O gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

      Ty zechciałes również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doswiadcza przebaczenia od Boga.

      Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas  Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościól z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więżniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

       Prosimy o to za wstawiennictwem Maryji, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

    BOŻE Ojcze, Ty kochasz nas milością niezmierzoną, nie stawiając żadnych warunków. Uwielbiamy Ciebie wraz z całym stworzeniem.Dziękujemy Ci za Twój wspaniały, pełen pokoju plan wobec kazdego z nas. Ty nie cofnąłeś swojej miłosci, gdy odwróciliśmy się od Ciebie, ale posyłając nam swego Syna, umiłowałeś nas do końca. Pozwól nam doświadczyć Twojej obecności, która przemienia, uzdrawia i czyni nas zdolnymi do tego, by kochać.

 

    Panie Jezu Chryste, Ty jesteś najpiękniejszym Słowem Boga, jedynym Zbawicielem świata i kazdego człowieka. Z miłości do nas umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, aby ukazać drogę, która prowadzi do prawdziwego życia. Wyznajemy wiarę w każdą Twoją obietnicę i pragniemy odpowiedzieć na każde wezwanie, które pochodzi z ust Twoich .

 

     Tobie powierzamy posługę naszego biskupa Edwarda, Łukasza, biskupów seniorów, kapłanów,siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich świeckich. Parafiom, wspólnotom, ruchom i stowarzyszeniom udziel łaski wzrostu duchowego oraz jedności w wyznawaniu wiary. Niech Twoje Królewstwo obejmie wszystkich; również tych, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Spraw, aby poprzez otwarte podwoje wiary coraz  więcej ludzi mogło dostąpić radości z odnalezionego zbawienia.

 

   Duchu Święty Darze Piędziesiątnicy, zapraszamy Ciebie,abyś zstępował na naszą wspólnotę Kościoła, by ją umacniać, ożywiać i odnawiać. Prowadż do osobistego spodkania z Jezusem. Spraw, byśmy żyli Ewangelią, a przez to stawali się wiarygodnymi świadkami Wlej w serca ochrzczonych wielkie pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną. Daj nowy zapał ewangelizacyjny do głoszenia Jezusa aż po krańce ziemi. Ukazuj nam peryferje egzystencji, gdzie panuje bieda duchowa i materialna, abyśmy  mogli tam zanieść światło Chrystusa. Spraw wreszcie, abyśmy odczytując znaki czasów, umieli posługiwać się nowymi środkami wyrazu w dziele ewangelizacji.

 

     Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizaci, która zawsze dajesz nam Jezusa i do Niego nas prowadzisz, umacniaj nas w wierze i roztocz nad całą Diecezją płaszcz macierzyńskiej opieki. Ochroń nasz Kościół i rodziny przed wszelkimi atakami zła, błędnych ideologii i wypaczeń, które dziś tak mocno sprzeciwiają się Prawu Bożemu.

 

    Św. Józefie, Patronie Nowej Ewangelizacji, szczęśliwa jest nasza Diecezja, że w Tobie ma tak potężnego Wspomożyciela. Przyczyń się za nami, abyśmy byli opiekunami  stworzenia, bliżniego i środowiska. Udziel nam do tego potrzebnej wrażliwości. Nie pozwól by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Wyproś nam wszystkim łaskę Nowej Piędziesiątnicy, byśmy tworzyli wspólnotę Kościoła na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Twojemu wstawiennictwu  zawierzamy miasto Kalisz i całą naszą Diecezję Kaliską. Święty Józefie , opiekuj się nami! Amen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Załączamy modlitwę o cud - przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela

 

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem.

Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,proszę, przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie - teraz i na wieki.

Zapraszam ćię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga

i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmnień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądż Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i  napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam.

Pragnę podążać Za Tobą każdego dnia w moim życiu.

Amen.

 

Zdjęcia z rekolekcji są dostępne na stronie Odnowy Diecezji Kaliskiej.

  Zdjęcia z rekolekcji w Dobrzycy, które odbyły się w dniach 21-23 lutego 2014r. są na stronie internetowej Odnowy Diecezji Kaliskiej.

Zapraszam do obejrzenia.

Sprawdż, co mówi SłOWO BOŻE.

                  WRÓŻBY                                            CZARY i GUSŁA                    PRZEPOWIEDNIE                        

   KPŁ   19,26              Iz   44,25                                 KPŁ   19,26                     JASNOWIDZTWO

   KPŁ   19,31              Lb   24,1                                  Pwt   18,   9-14               Jer   27,   9-10

                                                                                   W j     22,17                           Dn    2,   27-28

   Pwt   18,9-14           Syr   34,5-6                             Lb     23,23                        2 P    2,1

                                                                                   Jer    27,   9-10                     Pwt    29,28

   Kpł   29,6                  1 Krn   10,13-14                      Ap    21,8                          Pwt    18,   9-14

   Kpł   29,27                1Sm   28,3.9                            Ap    22,15                       2 Krl    21,6

   Lb   23,23                  Iz      2,6                                 Dz    19,19                           2 Krn   33,6

   1Sm   15,23               Jer   50,   35-36                     2Krl    17,17                       Iz     44,25

   Jer   27,9-10              Za     13,2                             Dz      13,   6-12

   Za   10,2                     Dz   16,16                            Ga      5,19

   Jer   29,8                     2 Krn   33,6                         Mdr     12,   3-6

   2 Krl   17,17                 2 Krl    21,6                    

   Dn   2,27-28                                                       

 

 

                               

  WRÓŻENIE ZE SNÓW            SPIRYTYZM                       ASTROLOGIA                 TATUAŻ

 Jer     27,   9-10                      Kpł   19,31                           Jer   10,2                        Kpł  19,28

 Za     10,2                               Pwt   18,  9-14                     Iz    47,  13-15

 Jer     23,   25-27                    Kpł   20,6                             Pwt   4, 19                       RADIESTEZJA

 Jer    23,31                             Kpł   20,27                           Dn     2,   27-28                 Oz  4,12

 Dn     2,   27-28                                                                 2 Krl    23,5

 Syr    34,   1-7                        NIERZĄD

 Pwt    13,   2-6                     Kpł   19, 29

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118,1

Zakończyliśmy zimowe rekolekcje formacyjne dla wspólnot z naszej Diecezji. Ci, którzy byli w Dobrzycy w tym roku wiedzą dobrze jak bardzo trzeba dziękować Panu za ten czas łaski.

 

Niezwykle intensywnie spędzony czas rekolekcji wypełniony był modlitwą, konferencjami i adoracją Najświętszego Sakaramentu. Dzięki księdzu Łukaszowi prowadzącemu rekolekcje odkrywaliśmy niezwykłość Pana Boga opisaną w Piśmie Świętym, a realizującą się w naszym życiu. Było w tym zadziwienie, zachwyt i zaskoczenie prostotą i zarazem głębią przekazu. W konferencjach pojawiły się ważne dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym słowa o wierze, jej pogłębianiu, o odnajdywaniu właściwej relacji z Panem Jezusem i z innymi ludźmi. Krótkie przerwy między zaplanowanymi etapami dnia oraz posiłki były okazją do odnowienia starych znajomości i zawierania nowych.

Bogu niech będą dzięki!

W dniach 16-19 sierpnia 2012r. przeżywaliśmy w Uszycach w Domu Braci Szkolnych rekolekcje wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Prowadził je nasz diecezjalny egzorcysta – Ksiądz Adam Wawro.

Rekolekcjonista podkreślał, jak ważne jest, byśmy pozwolili Jezusowi zmieniać nasze myślenie. Wskazywał również na zagrożenia dzisiejszego świata, złego ducha i nasze zaniedbania. Podpowiadał, jak iść za Jezusem do Domu Ojca. Wszystkie te treści mogliśmy konfrontować z życiem naszym i naszych rodzin, szczególnie w czasie dzielenia oraz modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem.

Jezus hojnie wylewał Swe łaski przez różne nabożeństwa i sakramenty oraz przez modlitwę o uwolnienie. Błogosławił w chwilach odpoczynku, integracji i zabawy.

Mamy nadzieję, że czas rekolekcji będzie przynosił obfite owoce w codzienności naszych rodzin, wspólnot, środowisk, gdzie żyjemy i pracujemy. 
Chwała Panu!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” w Rozdrażewie jest owocem Seminarium Odnowy, które odbyło się w 1995 r. w Koźminie Wlkp. w parafii farnej. Seminarium zakończyło się 13 maja modlitwą o wylanie Ducha Świętego. W tamtym Seminarium uczestniczyło kilkanaście osób z naszej parafii. Powstała grupa modlitewna składająca się z kilku osób. Początkowo nasze spotkania odbywały się w domach, a prowadził je Henryk Mikołajczak. Od roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza – ks. Mariana Dopieralskiego – spotykamy się w Domu Parafialnym.  Od 1995 roku formacja w naszej wspólnocie odbywa się poprzez sesje i kursy, a przede wszystkim przez zamknięte rekolekcje – letnie i zimowe. Rekolekcje były prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Poznania, Stryszawy, Wrocławia i Torunia. Wspólnoty z  Rozdrażewa oraz z Koźmina Wlkp. przeprowadziły razem Kurs Filip w Dobieszczyźnie, Koźminie Wlkp. i Rozdrażewie. Głównym organizatorem i koordynatorem Kursów była Alicja Kaj. Organizowaliśmy też Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym.Ostatnie jesienią 2014r. Kilkukrotnie zorganizowaliśmy w parafii rekolekcje dotyczące uzdrowienia wewnętrznego, uzdrowienia relacji w rodzinie oraz mocy słowa. Braliśmy także udział w rekolekcjach zamkniętych w diecezji wrocławskiej i poznańskiej. Od 2003 roku uczestniczymy w rekolekcjach prowadzonych przez Odnowę Diecezji Kaliskiej, której koordynatorem jest ks. Andrzej Markowski. Od 1995 roku nasza wspólnota razem z  liczną grupą sympatyków Odnowy w Duchu Świętym wyjeżdża do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwania Odnowy w Duchu Świętym. Od 2004 roku w naszej diecezji odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne dla liderów i animatorów oraz Dzień Jedności dla wszystkich wspólnot – raz w roku. Dwukrotnie organizowaliśmy diecezjalne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Na przełomoe sierpnia i września 2013r. zorganizowaliśmy sesję modlitwy wstawienniczej Dnia 8 grudnia 2014r. jedna z naszych sióstr wstąpiła do Karmelu, a 14 listopada 2018r, druga z naszych siótr wstąpiła do Sióstr Służebniczek NMP. Razem z Koordynacją w sierpniu 2015r. zorganizowaliśmy sesję prorocką, którą prowadził ks. prob. Jarosław Leśniak, oraz Jadwiga Choroszy i Ks.prob Sławomir Siewkowski. Natomiast w dniach 1 - 3 września 2017r. sesje O Modlitwie, prowadzoną przez Ojca Krzysztofa Sikorę i Jadwigę Choroszy.Dnia 20 pażdziernika 2018r, organizowaliśmy Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Św. diecezji kaliskiej. Całość prowadził nowy koordynator ks. Michał Włodarski. W 2001 roku za przyzwoleniem ówczesnego proboszcza ks. Mariana Dopieralskiego, powstała grupa modlitwy wstawienniczej, która spotyka się raz w tygodniu, w środy. Opiekunami naszej wspólnoty, a zarazem grupy modlitwy wstawienniczej byli następujący kapłani: ks. Karol Płóciennik, ks. Piotr Kowalek, ks. Piotr Jaroszkiewicz.i ks. Daniel Karwacki. Obecnie naszym opiekunem jest ks. proboszcz  Sławomir Siewkowski.

Dzisiaj jest

niedziela,
22 września 2019

(265. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła