Wdniach od 8 -10 lutego 2019 organizujemy rekolekcje. Temat : Chrześcijanin na drodze do Boga.

Więcej informacji na stronie Odnowy Diecezji Kaliskiej.

      W dniu 20 pażdziernika 2018r. organizujemy Dzień Jednosci wspólnot Odnowy

 Więcej informacji na stronie diecezjalnej odnowy.

   We wtorek 4 września po wakacyjnej przerwie, rozpoczynamy spotkania modlitewne.  Spotkania grupy Odnowy w Duchu  Świętym odbywają się w każdy wtorek po mszy św. wieczornej w domu katechetycznym. Zapraszamy wszystkich chętnych, spotkania są otwarte. Natomiast diakonia modlitwy wstawienniczej posługuje w środy  o godz. 19, 30

    Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, byśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, ze kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

    Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłacznie w rzeczach stworzonych.Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

      Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiadałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiadał do każdego z nas: O gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

      Ty zechciałes również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doswiadcza przebaczenia od Boga.

      Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas  Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościól z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więżniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

       Prosimy o to za wstawiennictwem Maryji, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

    BOŻE Ojcze, Ty kochasz nas milością niezmierzoną, nie stawiając żadnych warunków. Uwielbiamy Ciebie wraz z całym stworzeniem.Dziękujemy Ci za Twój wspaniały, pełen pokoju plan wobec kazdego z nas. Ty nie cofnąłeś swojej miłosci, gdy odwróciliśmy się od Ciebie, ale posyłając nam swego Syna, umiłowałeś nas do końca. Pozwól nam doświadczyć Twojej obecności, która przemienia, uzdrawia i czyni nas zdolnymi do tego, by kochać.

 

    Panie Jezu Chryste, Ty jesteś najpiękniejszym Słowem Boga, jedynym Zbawicielem świata i kazdego człowieka. Z miłości do nas umarłeś na krzyżu, zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do nieba, aby ukazać drogę, która prowadzi do prawdziwego życia. Wyznajemy wiarę w każdą Twoją obietnicę i pragniemy odpowiedzieć na każde wezwanie, które pochodzi z ust Twoich .

 

     Tobie powierzamy posługę naszego biskupa Edwarda, Łukasza, biskupów seniorów, kapłanów,siostry i braci zakonnych, alumnów i wszystkich świeckich. Parafiom, wspólnotom, ruchom i stowarzyszeniom udziel łaski wzrostu duchowego oraz jedności w wyznawaniu wiary. Niech Twoje Królewstwo obejmie wszystkich; również tych, którzy Ciebie jeszcze nie poznali. Spraw, aby poprzez otwarte podwoje wiary coraz  więcej ludzi mogło dostąpić radości z odnalezionego zbawienia.

 

   Duchu Święty Darze Piędziesiątnicy, zapraszamy Ciebie,abyś zstępował na naszą wspólnotę Kościoła, by ją umacniać, ożywiać i odnawiać. Prowadż do osobistego spodkania z Jezusem. Spraw, byśmy żyli Ewangelią, a przez to stawali się wiarygodnymi świadkami Wlej w serca ochrzczonych wielkie pragnienie dzielenia się Dobrą Nowiną. Daj nowy zapał ewangelizacyjny do głoszenia Jezusa aż po krańce ziemi. Ukazuj nam peryferje egzystencji, gdzie panuje bieda duchowa i materialna, abyśmy  mogli tam zanieść światło Chrystusa. Spraw wreszcie, abyśmy odczytując znaki czasów, umieli posługiwać się nowymi środkami wyrazu w dziele ewangelizacji.

 

     Maryjo Gwiazdo Nowej Ewangelizaci, która zawsze dajesz nam Jezusa i do Niego nas prowadzisz, umacniaj nas w wierze i roztocz nad całą Diecezją płaszcz macierzyńskiej opieki. Ochroń nasz Kościół i rodziny przed wszelkimi atakami zła, błędnych ideologii i wypaczeń, które dziś tak mocno sprzeciwiają się Prawu Bożemu.

 

    Św. Józefie, Patronie Nowej Ewangelizacji, szczęśliwa jest nasza Diecezja, że w Tobie ma tak potężnego Wspomożyciela. Przyczyń się za nami, abyśmy byli opiekunami  stworzenia, bliżniego i środowiska. Udziel nam do tego potrzebnej wrażliwości. Nie pozwól by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Wyproś nam wszystkim łaskę Nowej Piędziesiątnicy, byśmy tworzyli wspólnotę Kościoła na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Twojemu wstawiennictwu  zawierzamy miasto Kalisz i całą naszą Diecezję Kaliską. Święty Józefie , opiekuj się nami! Amen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Załączamy modlitwę o cud - przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela

 

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem.

Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie,proszę, przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie - teraz i na wieki.

Zapraszam ćię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga

i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmnień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądż Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i  napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie, Panie Jezu. Dzięki Ci składam.

Pragnę podążać Za Tobą każdego dnia w moim życiu.

Amen.

 

Zdjęcia z rekolekcji są dostępne na stronie Odnowy Diecezji Kaliskiej.

  Zdjęcia z rekolekcji w Dobrzycy, które odbyły się w dniach 21-23 lutego 2014r. są na stronie internetowej Odnowy Diecezji Kaliskiej.

Zapraszam do obejrzenia.

Sprawdż, co mówi SłOWO BOŻE.

                  WRÓŻBY                                            CZARY i GUSŁA                    PRZEPOWIEDNIE                        

   KPŁ   19,26              Iz   44,25                                 KPŁ   19,26                     JASNOWIDZTWO

   KPŁ   19,31              Lb   24,1                                  Pwt   18,   9-14               Jer   27,   9-10

                                                                                   W j     22,17                           Dn    2,   27-28

   Pwt   18,9-14           Syr   34,5-6                             Lb     23,23                        2 P    2,1

                                                                                   Jer    27,   9-10                     Pwt    29,28

   Kpł   29,6                  1 Krn   10,13-14                      Ap    21,8                          Pwt    18,   9-14

   Kpł   29,27                1Sm   28,3.9                            Ap    22,15                       2 Krl    21,6

   Lb   23,23                  Iz      2,6                                 Dz    19,19                           2 Krn   33,6

   1Sm   15,23               Jer   50,   35-36                     2Krl    17,17                       Iz     44,25

   Jer   27,9-10              Za     13,2                             Dz      13,   6-12

   Za   10,2                     Dz   16,16                            Ga      5,19

   Jer   29,8                     2 Krn   33,6                         Mdr     12,   3-6

   2 Krl   17,17                 2 Krl    21,6                    

   Dn   2,27-28                                                       

 

 

                               

  WRÓŻENIE ZE SNÓW            SPIRYTYZM                       ASTROLOGIA                 TATUAŻ

 Jer     27,   9-10                      Kpł   19,31                           Jer   10,2                        Kpł  19,28

 Za     10,2                               Pwt   18,  9-14                     Iz    47,  13-15

 Jer     23,   25-27                    Kpł   20,6                             Pwt   4, 19                       RADIESTEZJA

 Jer    23,31                             Kpł   20,27                           Dn     2,   27-28                 Oz  4,12

 Dn     2,   27-28                                                                 2 Krl    23,5

 Syr    34,   1-7                        NIERZĄD

 Pwt    13,   2-6                     Kpł   19, 29

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

bo Jego łaska trwa na wieki.

Ps 118,1

Zakończyliśmy zimowe rekolekcje formacyjne dla wspólnot z naszej Diecezji. Ci, którzy byli w Dobrzycy w tym roku wiedzą dobrze jak bardzo trzeba dziękować Panu za ten czas łaski.

 

Niezwykle intensywnie spędzony czas rekolekcji wypełniony był modlitwą, konferencjami i adoracją Najświętszego Sakaramentu. Dzięki księdzu Łukaszowi prowadzącemu rekolekcje odkrywaliśmy niezwykłość Pana Boga opisaną w Piśmie Świętym, a realizującą się w naszym życiu. Było w tym zadziwienie, zachwyt i zaskoczenie prostotą i zarazem głębią przekazu. W konferencjach pojawiły się ważne dla członków wspólnot Odnowy w Duchu Świętym słowa o wierze, jej pogłębianiu, o odnajdywaniu właściwej relacji z Panem Jezusem i z innymi ludźmi. Krótkie przerwy między zaplanowanymi etapami dnia oraz posiłki były okazją do odnowienia starych znajomości i zawierania nowych.

Bogu niech będą dzięki!

W dniach 16-19 sierpnia 2012r. przeżywaliśmy w Uszycach w Domu Braci Szkolnych rekolekcje wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Prowadził je nasz diecezjalny egzorcysta – Ksiądz Adam Wawro.

Rekolekcjonista podkreślał, jak ważne jest, byśmy pozwolili Jezusowi zmieniać nasze myślenie. Wskazywał również na zagrożenia dzisiejszego świata, złego ducha i nasze zaniedbania. Podpowiadał, jak iść za Jezusem do Domu Ojca. Wszystkie te treści mogliśmy konfrontować z życiem naszym i naszych rodzin, szczególnie w czasie dzielenia oraz modlitwy osobistej przed Najświętszym Sakramentem.

Jezus hojnie wylewał Swe łaski przez różne nabożeństwa i sakramenty oraz przez modlitwę o uwolnienie. Błogosławił w chwilach odpoczynku, integracji i zabawy.

Mamy nadzieję, że czas rekolekcji będzie przynosił obfite owoce w codzienności naszych rodzin, wspólnot, środowisk, gdzie żyjemy i pracujemy. 
Chwała Panu!

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Emaus” w Rozdrażewie jest owocem Seminarium Odnowy, które odbyło się w 1995 r. w Koźminie Wlkp. w parafii farnej. Seminarium zakończyło się 13 maja modlitwą o wylanie Ducha Świętego. W tamtym Seminarium uczestniczyło kilkanaście osób z naszej parafii. Powstała grupa modlitewna składająca się z kilku osób. Początkowo nasze spotkania odbywały się w domach, a prowadził je Henryk Mikołajczak. Od roku 1997, z inicjatywy ówczesnego proboszcza – ks. Mariana Dopieralskiego – spotykamy się w Domu Parafialnym.  Od 1995 roku formacja w naszej wspólnocie odbywa się poprzez sesje i kursy, a przede wszystkim przez zamknięte rekolekcje – letnie i zimowe. Rekolekcje były prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Poznania, Stryszawy, Wrocławia i Torunia. Wspólnoty z  Rozdrażewa oraz z Koźmina Wlkp. przeprowadziły razem Kurs Filip w Dobieszczyźnie, Koźminie Wlkp. i Rozdrażewie. Głównym organizatorem i koordynatorem Kursów była Alicja Kaj. Organizowaliśmy też Seminaria Odnowy Życia w Duchu Świętym.Ostatnie jesienią 2014r. Kilkukrotnie zorganizowaliśmy w parafii rekolekcje dotyczące uzdrowienia wewnętrznego, uzdrowienia relacji w rodzinie oraz mocy słowa. Braliśmy także udział w rekolekcjach zamkniętych w diecezji wrocławskiej i poznańskiej. Od 2003 roku uczestniczymy w rekolekcjach prowadzonych przez Odnowę Diecezji Kaliskiej, której koordynatorem jest ks. Andrzej Markowski. Od 1995 roku nasza wspólnota razem z  liczną grupą sympatyków Odnowy w Duchu Świętym wyjeżdża do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwania Odnowy w Duchu Świętym. Od 2004 roku w naszej diecezji odbywają się comiesięczne spotkania formacyjne dla liderów i animatorów oraz Dzień Jedności dla wszystkich wspólnot – raz w roku. Dwukrotnie organizowaliśmy diecezjalne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. Na przełomoe sierpnia i września 2013r. zorganizowaliśmy sesję modlitwy wstawienniczej Dnia 8 grudnia 2014r. jedna z naszych sióstr wstąpiła do Karmelu, a 14 listopada 2018r, druga z naszych siótr wstąpiła do Sióstr Służebniczek NMP. Razem z Koordynacją w sierpniu 2015r. zorganizowaliśmy sesję prorocką, którą prowadził ks. prob. Jarosław Leśniak, oraz Jadwiga Choroszy i Ks.prob Sławomir Siewkowski. Natomiast w dniach 1 - 3 września 2017r. sesje O Modlitwie, prowadzoną przez Ojca Krzysztofa Sikorę i Jadwigę Choroszy.Dnia 20 pażdziernika 2018r, organizowaliśmy Dzień Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Św. diecezji kaliskiej. Całość prowadził nowy koordynator ks. Michał Włodarski. W 2001 roku za przyzwoleniem ówczesnego proboszcza ks. Mariana Dopieralskiego, powstała grupa modlitwy wstawienniczej, która spotyka się raz w tygodniu, w środy. Opiekunami naszej wspólnoty, a zarazem grupy modlitwy wstawienniczej byli następujący kapłani: ks. Karol Płóciennik, ks. Piotr Kowalek, ks. Piotr Jaroszkiewicz.i ks. Daniel Karwacki. Obecnie naszym opiekunem jest ks. proboszcz  Sławomir Siewkowski.