W dniach 25-27 sierpnia 2014 r. trzynaście dzieci uczestniczyło w wyjazdowych warsztatach fotograficznych pt.: Świat widziany przez obiektyw w Ostrzeszowie. Podczas trzy dniowych warsztatów, zgłębiano podstawy teoretyczne fotografii oraz poznaną wiedzę wdrażano w praktyce. Część praktyczna była prowadzona w różnych warunkach terenowych, co pozwoliło uczestnikom poznać zasady wykonywania fotografii w specjalnych okolicznościach. Wybranie Ostrzeszowa jako miejsca realizacji warsztatów było podyktowane niewielką odległością oraz specyfiką tego miasta, które ze względu na swoją strukturę funkcjonalno-przestrzenną umożliwia szeroką realizacje programu warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość nabycia umiejętności wykonywania zdjęć krajobrazu miejskiego, w tym w ruchu ulicznym, jak również wykonywania szerokiego zakresu  panoram krajobrazowych w tym z  m. in. z drugiego co do wysokości wzgórza w woj. wielkopolskim  Bałczyny (278 m n.p.m.) czy krajobrazów leśnych. Podsumowaniem warsztatów było przeprowadzenie konkursu fotograficznego, adresowanego nie tylko do uczestników wyjazdów.

Warsztaty  były współfinasowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych projektów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią”.

Dzisiaj jest

niedziela,
22 września 2019

(265. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła