Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie,
ul. Pleszewska 1, 63-708 Rozdrażew,
NIP: 621-111-65-82, REGON: 040088883


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Plebanii i Wikariatu Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Rozdrażewie”, w drodze przetargu zgodnego z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025).

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Poprawa jakości powietrza”, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

 

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i roboty budowlano-montażowe przy budynkach parafialnych położonych przy ul. Pleszewskiej 1 w Rozdrażewie.

 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace mające na celu poprawę efektowności energetycznej 2 budynków parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie. Zgodnie z opracowanymi audytami energetycznymi przeprowadzone zostaną następujące prace:

 

Dom Parafialny - Plebania:

1. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny nad piwnicą

2. Modernizacja instalacji c.w.u

3. Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła (montaż pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,24kW, wymiana grzejników, zasobnik buforowy)

4. Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

Dom Parafialny - Wikariat:

1. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza

2. Wymiana okien

3. Wymiana stolarki drzwiowej

4. Modernizacja instalacji c.w.u

5. Modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła (montaż pompy ciepła, instalacja fotowoltaiczna o mocy 7,83kW, wymiana instalacji c.o., wymiana grzejników, zasobnik buforowy)

 

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2020r. z zastrzeżeniem, iż opracowanie dokumentacji projektowej powinno zostać zakończone do dnia 30.06.2019r.

 

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały zawarte w dokumentach do postępowania, które zamieszczono na stronie internetowej Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Rozdrażewie pod adresem www.rozdrazew.parafia.info.pl w Zakładce Aktualności / Zapytania ofertowe.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 04.06.2019r. do godziny 15.00 w formie skanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników można znaleźć pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1_KxyoWKAdtzZZTnLd_qiwx2qu7xL1nLb

 

Dzisiaj jest

niedziela,
22 września 2019

(265. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dwudziesta Piąta Niedziela zwykła