Maryjo mamy poważny tytuł do tego, aby powitać Cię poruszeniem jak Jan Chrzciciel w łonie Elżbiety i prosić o duchowe poruszenie dla całej Parafii gdy przynosisz nam Syna.
    Wiemy, że Duch daje poruszenie ciału i wszystko czyni nowym.
My kapłani tutaj w Rozdrażewie uczymy się od Jana Chrzciciela wrażliwości na "Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata", aby na Niego wskazać w Słowie, Eucharystii i życiem. Chcemy być sługami tego poruszenia dla wszystkich.
    Pokorna Służebnico Pańska wyproś nam tę łaskę.By z całym zgromadzeniem Kościoła śpiewać Bogu radosne Magnificat.
    " Wielbi duszo moja Pana i raduje się duch w Bogu Zbawcy moim"
Czekamy na Dzień Pięćdziesiątnicy na nowe poruszenie domów, serc i umysłów. Potrzebujemy nowego tchnienia ogników zapału - wiary.
  Jesteś Matką modlącego się Kościoła, a zatem uproś nam dar modlitwy.
Prosimy:

        Za chorych, abyś ich uzdrowiła.
        Za strapionych, abyś ich pocieszyła.
        Za płaczących, abyś im łzy otarła.
        Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była.
        Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała.
        Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadzi.
        Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła.
        Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała.
        Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała.
        Za wszystkich zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła.

 Oto Cię błagam z ufnością, a Ja i cała Parafia z radością wychwalać będę Miłosierdzie Twojego Syna i Twoje przez cała wieczność.
                                                                          Amen.

Dzisiaj jest

niedziela,
20 października 2019

(293. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXIX Tydzień zwykły
Rok C, I
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła